Úpravy vagíny jako nový trend
Ve Spojených státech zamíří na kliniky estetické medicíny každým rokem téměř půl milionu žen, aby podstoupili operaci v intimních oblastech s cílem navrátit jim jejich mladiství vzhled a vlastnosti. Tento trend se nyní pomalu začíná prosazovat i u nás. Bylo by však chybou vnímat jej pouze z čistě estetického hlediska. Význam těchto zákroků je ve skutečnosti mnohem hlubší.


Ujasnění pojmů
Pod pojmem vaginoplastika se může skrývat řada zákroků, od kompletní modelace nové vagíny při změně pohlaví nebo v případě vážných vrozených vad, přes úpravy stydkých pysků (správně labioplastika) nebo hráze (perineoplastika) až po snahu o omlazení a vagíny a navrácení jejích původních vlastností zpevněním a zúžením poševního vchodu.

Právě ten posledně jmenovaný je zákrokem, o kterém byla v úvodním odstavci řeč především. Jedná se tedy o zákrok, při kterém je prostřednictvím chirurgického řezu, odstranění přebytečné tkáně a opětovného sešití zúžen poševní vchod poté, co došlo k uvolnění tkáně a ztrátě její pružnosti v důsledku věku nebo porodů.

Motivace k vaginoplastice
Důvody, které ženy pro podstoupení vaginoplastiky mají, jsou jak estetické, tak objektivní a funkční. Ztráta pevnosti a pružnosti pochvy totiž vede i k problémům jako je stresová inkontinence, případně ke snížení intenzity prožitku během pohlavního styku, a to jak u ženy samotné, tak u jejího partnera.
Důsledky uvolněné tkáně pochvy a poševního vchodu navíc nejsou jen fyziologické, ale i psychické. Operace vede i ke zvýšení sebevědomí a nezřídka kdy i k obnovení partnerského souladu v intimním životě.

Průběh vaginoplastiky
Vlastní operace probíhá tak, že chirurg provede řez v oblasti pochvy, následně odstraní přebytečnou tkáň a řez opětovně sešije tak, že dojde ke zúžení poševního vstupu. Prostřednictvím tohoto zákroku dojde k minimalizaci problémů způsobených ochablostí tkání.

Vaginoplastika je většinou prováděna v celkové anestezii, v některých případech lze potom využít anestezie lokální. Obecně se jedná o menší zákrok s minimálním výskytem komplikací a dobrým hojením.
Pooperační péče spočívá v klidovém režimu, důsledné hygieně a pravidelných kontrolách operační rány. Případná bolest je řešena analgetiky. K plné fyzické zátěži je možné se po zákroku navrátit za čtyři týdny, k běžnému pohlavnímu životu potom v období 4-6 týdnů po zákroku.

Přínosy a rizika
Vzhledem k tomu, že vaginoplastika patří mezi zákroky s velmi nízkou pravděpodobností vzniku komplikací jak při vlastní operace, tak v době po ní. Lze tedy svědomitě říci, že v případě vaginoplastiky přínosy jednoznačně převyšují negativa. Je nicméně třeba rozhodovat se pro její absolvování ve správnou chvíli. Zákrok je vhodný především pro ženy, které již neplánují těhotenství a porod.