Jako každý operační zákrok, i s vaginoplastikou se pojí určitá pooperační péče. A i když se nejedná o velký nebo extrémně rizikový zákrok, určitá pravidla je nutné dodržovat. Co tedy klientku čeká v hodinách, dnech a prvních týdnech po zákroku?

Péče bezprostředně po operaci

Několik hodin po zákroku vaginoplastika je vždy nutný klid na lůžku. Délka vyloženě klidového režimu závisí na tom, zda byl zákrok prováděn v lokální anebo celkové anestezii. V prvním případě je realizován ambulantně a klientka je týž den propuštěna do domácího prostředí. Pokud byl zákrok proveden v celkové anestezii, zůstává klientka na klinice do druhého dne.

Oblast zákroku je důležité hlídat především kvůli výskytu pooperačního krvácení a stavu sterilního krytí. Ošetření vlastní rány spočívá hlavně v přikládání ledových obkladů a tlumení bolesti analgetiky bezprostředně po operaci. Analgetika se podávají buď ve formě tablet, anebo čípků. Pro lepší a intenzivnější efekt lze v případě potřeby podat analgetika i formou intramuskulární injekce.
Bolest bude s časem odeznívat, i v domácím prostředí je možné jí tlumit analgetiky, případně přikládáním studených obkladů.

Následná péče

Po zdárné plastické operaci, která proběhne bez komplikací, je možné propuštění do domácí péče s následnými návštěvami na gynekologické ambulanci, kde budou zajištěny pooperační kontroly.

Domácí ošetření trvá zhruba dva týdny. Po tuto dobu by neměla žádná žena zdvihat nic těžkého a obecně je třeba dodržovat klidový režim. Je také nutné vyhýbat se pohlavnímu styku, a to po dobu čtyř až šesti týdnů. V tomto období je také nutné zintenzivnit intimní hygienu a důsledně dbát na čistotu celého okolí operační rány.